Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dbamy o bezpieczeństwo w Gminie Prusice! 

W dniu 5 lipca 2018 roku Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz wraz z Sekretarzem Grzegorzem Terebunem oraz Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Pawłem Grzybem przekazali Ochotniczym Strażom Pożarnym z Prusic, Pawłowa Trzebnickiego, Skokowej oraz z Kaszyc Wielkich nowy sprzęt i wyposażenie niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu wypadku, tj. defibrylatory, zestawy ratownictwa medycznego, deski ortopedyczne i przenośny system oświetleniowy.

Na zakup tego wyposażenia Gmina Prusice pozyskała dotację w kwocie 30 658,32 zł (99%) z Funduszu Sprawiedliwości z Ministerstwa Sprawiedliwości. Całkowita wartość zadania to 30 968,00 zł, a wkład własny samorządu prusickiego stanowi 1 % - 309,68 zł

Dzięki temu sprzętowi mieszkańcy Gminy Prusice będą mogli czuć się bezpieczni, ponieważ sprzęt, który Gmina zakupiła ma na celu ratowanie życia i mienia osób poszkodowanych. Zakupiony sprzęt przyczyni się do podniesienia gotowości bojowej jednostek z terenu Gminy Prusice i przyspieszy włączenie dwóch OSP do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG). Zwiększy też świadomość mieszkańców na temat ratownictwa oraz OSP.

 

 

Wersja XML