Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zmianie podmiotu świadczącego usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Prusice

Urząd Miasta i Gminy Prusice informuje, że od dnia 05-06-2018 r. zmienił się podmiot świadczący usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Prusice. Wykonawcą wyłonionym w przetargu świadczącym powyższą usługę jest spółka Chemeko-System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu  przy ul. Jerzmanowskiej 4-6. Wykonawca powierzył wykonanie zadania podwykonawcy, którym jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOSZ z siedzibą w Miliczu.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Reklamacje można kierować do :

Wersja XML