Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo w Prusicach

ul. Kolejowa 30

55 -110 Prusice

telefon/fax 71 312 54 50

mail: ,

wodociagiprusice.pl

 

Dnia 20.05.2003 r. Uchwałą Zgromadzenia Związki Gmin Bychowo utworzono Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo z siedzibą w Prusicach.

Z dniem 01.08.2003 r. Zakład Wodociągowy ZGB przejął i rozpoczął eksploatację sieci wodociągowej.

Celem utworzenia jednostki było i jest zapewnienie nieprzerywanego zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Prusice, Wołów, Trzebnicy oraz Żmigrodu.

Do eksploatacji Zakład przejął 71 miejscowości z 3615 punktami poboru.

Obecnie zakład zaopatruje w wodę 71 miejscowości z 3615 punktami poboru.

Obecnie zakład zaopatruje w wodę 76 miejscowości z 5075 punktami poboru wody, w tym:

Wodociąg Związku Gmin Bychowo zaopatruje w wodę 76 miejscowości położone w:

Na podstawie danych meldunkowych zaopatrywanych jest ok. 18 tys. mieszkańców.

Teren objęty eksploatacją to ponad 340 km2.

Ujęcia wodne znajdują się na południe od miejscowości Bychowo. Składają się z trzech studni podstawowych powstałych 1968 oraz trzech zastępczych powstałych 2001 roku, które dostarczają wodę do pobliskiej Stacji Uzdatniania Wody. Głębokość studni kształtuje się od 65-82 m.ppt. Woda jest pobierana z warstwy wodonośnej czwartorzędowej.

Stacja Uzdatniania Wody w Bychowie została zmodernizowana w 2002 r. Układ technologiczny zaprojektowany został na maksymalną wydajność 350 m3/h. przez większą część roku pracuje z wydajnością 220-240 m3/h. W okresach zwiększonego poboru wydajność technologiczną zwiększa się do 280 m3 wody.

Zakład ma możliwość magazynowania wody w 11 szt. Obiektów, w których znajduje się 13 zbiorników na wodę o łącznej pojemności 4.121 m3 wody.

Zakład posiada w eksploatacji ponad 350 km sieci wodociągowych w którego skład wchodzą sieci tranzytowe, magistrale, rozdzielcze w przedziale ø 90 do ø 500. Ponadto, posiada 3677 szt. Przyłączy wodociągowych od średnicy ø 25 do ø 63 o długości ponad 95 km.

Wersja XML