Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowa lokalizacja PSZOK

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Nastąpiła zmiana lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

PSZOK we Wszemirowie czynny:
wtorek 9:00-16:00
środa 9:00-16:00
czwartek 9:00-16:00
piątek 9:00-16:00
sobota 9:00-15:00


Brak opisu obrazka

Przypominamy, iż w PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów selektywnie gromadzonych pochodzące z gospodarstw domowych:

- Papier i tektura
- Tworzywa sztuczne
- Metale
- Szkło
- Zużyte opony w ilości do 8 szt. w ciągu roku od nieruchomości
- Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 2 m3 w ciągu roku od nieruchomości
- Przeterminowane leki i chemikalia
- Baterie i akumulatory
- Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
- Odpady ulegające biodegradacji
- Odpady wielkogabarytowe

 

Zarządcą PSZOK jest Chemeko-System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu  przy ul. Jerzmanowskiej 4-6

 

PDFREGULAMIN PRZYJMOWANIA ODPADÓW DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (2).pdf
 

 

Wersja XML