Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pierwszy etap prusickiej rowerostrady został odebrany

Ścieżki rowerowe w Gminie Prusice stały się rzeczywistością, gdyż w połowie maja miał miejsce odbiór końcowy robót budowlanych pierwszego etapu prusickiej rowerostrady, na długości 6,5 km od Wszemirowa przez Prusice, Pietrowice Małe, Ligotkę do Dobrosławic (granicy z Gminą Żmigród). W odbiorze końcowym inwestycji z ramienia Gminy Prusice wzięli udział Sekretarz Miasta i Gminy Prusice Grzegorz Terebun, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Prusice Zbigniew Ziomek wraz z Radnymi: Stanisławem Leśniakiem oraz Grzegorzem Kokoszką, a także pracownik Urzędu Miasta i Gminy Prusice Sebastian Trojan, kierownik projektu od strony inwestycyjnej, który nadzorował całkowity przebieg prac.

- Wielbiciele dwóch kółek, już mogą jeździć po najpiękniejszych fragmentach prusickiej rowerostrady, do czego osobiście zapraszam – zaznacza Burmistrz Igor Bandrowicz, Lider Projektu, dodając:- Prusice stają się Dolnośląskim Park&Bike. Wystarczy w 15 minut dojechać autem z Wrocławia do Prusic, tutaj zaparkować w wyznaczonym miejscu przy Szkole Podstawowej lub cmentarzu na ul. Żmigrodzkiej, a następnie wsiąść na rower i przejechać się naszą rowerostradą do Żmigrodu, a stamtąd do Milicza.

Inwestycja została zrealizowana dzięki pozyskanemu przez Gminę Prusice dofinansowaniu ze środków unijnych w kwocie ponad 4 mln zł, wysokości 85 % z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020.

 

 

Wersja XML