Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie została już zakończona

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej na długości ponad 370 m w Brzeźnie, gdzie miejsce inwestycji w trakcie prac wizytował Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz wspólnie z Sekretarzem Miasta i Gminy Prusice Grzegorzem Terebunem oraz Wykonawcą inwestycji Hubertem Olszewskim, Prezesem Zarządu Prusickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego PROEKO.

Całkowity koszt zadania to ponad 175 tys. zł, z czego ok. 78 tys. zł to dofinansowanie jakie Gmina Prusice pozyskała w 2017 roku z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach dotacji na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych i dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

 

 

Wersja XML