Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Alert poziomu II przekroczenia PM10

Na podstawie powiadomienia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nr 05/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. Wojewoda Dolnośląski ogłasza Alert "Poziomu II" o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego zanieczyszczeń. Strefa dolnośląska (PL0204) Przekroczenie 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 w stacji w Świdnicy przy ul. Folwarcznej.

Komunikat jest ważny od 12-04-2018 14:00:00 do 31-12-2018 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

Wersja XML