Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Prusice o ogłoszonym I przetargu pisemnym ograniczonym do podmiotów prowadzacych działalność w zakresie leasingu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej składajacej się z działki nr 137 obręb Prusice

DOCXOGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA PRUSICE Leasing dz. 137 Prusice.docx

DOCXZałącznik nr 1i nr 2 do ogłoszenia o przetargu nr GN.6840.11.1.2017-18.docx
 

Wersja XML