Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bychowo podsumowało 2017 rok

W poniedziałek 26 marca 2018 roku odbyło się posiedzenia Zarządu i Zgromadzenia Związku Gmin Bychowo, podczas którego zostało przedstawione sprawozdanie za 2017 rok z działalności Związku Gmin Bychowo oraz Zakładu Wodociągowego.

W trakcie zebrania Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Bychowo Igor Bandrowicz wspólnie z Grzegorzem Terebunem i Członkami Zarządu oraz Zgromadzenia powitał w zespole pracowników Związku nowego Głównego Księgowego Pana Michała Przywreckiego, który podczas referowania wyniku finansowego Związku Gmin Bychowo za 2017 roku poinformował, że Związek i Zakład Wodociągowy osiągnęli nadwyżkę budżetową w kwocie ok. 60 000,00 zł powstałą dzięki usługom wykonywanym dla zewnętrznych klientów.

- Wypracowaną nadwyżkę przeznaczymy na inwestycje w sieć Bychowo – poinformował Przewodniczący.

 

 

Wersja XML