Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolenie z zakresu rozwijania działalności gospodarczej

Zainteresowanych Mieszkańców Gminy Prusice zapraszamy w czwartek 29 marca 2018 roku o godz. 16.00 do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach na bezpłatne szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich z wypełniania dokumentów aplikacyjnych, celów LSR oraz kryteriów wyboru z zakresu rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 ze środków PROW na lata 2014-2020.

Brak opisu obrazka
 

Wersja XML