Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz i Sekretarz Gminy Prusice na Konwencie Wójtów i Burmistrzów Subregionu Wrocławskiego

W dniach 5 – 6 marca 2018 roku odbył się kolejny Konwent Wójtów i Burmistrzów Subregionu Wrocławskiego, w którym uczestniczyli Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz oraz Sekretarz Miasta i Gminy Prusice Grzegorz Terebun.

Wśród tematów Konwentu znalazły się ważne kwestie dla naszej Gminy, między innymi takie zagadnienia jak: aktualne inwestycje dla gmin Dolnego Śląska, w tym dla naszej Gminy.

Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Jerzy Michalak zaprezentował Program Mali Wspaniali – darmowe zajęcia dla przedszkolaków. Natomiast Andrzej Ciosk z Państwowej Straży Pożarnej omówił zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei Leszek Loch omówił plany inwestycji drogowych, w tym realizacje inwestycji na terenie Gminy Prusice za 7,8 mln zł.

Na zakończenie konwentu wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Bartłomiej Wiązowski zaprezentował programy środowiskowe i priorytety zadań, na które można pozyskać środki zewnętrzne.

 

 

Wersja XML