Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Górkowickiej w Prusicach

obwieszczenie.jpeg

 

DOCTekst planu Prusice ul. Górkowicka 4 wyłożenie.doc (322,50KB)
PDFzał1_mpzp_Prusice.pdf (523,06KB)
PDFPrognoza_mpzp_Prusice.pdf (565,00KB)
PDFOBWIESZCZENIE WYŁOŻENIE-SKAN.pdf (85,47KB)
 

 

Wersja XML