Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ważna informacja!!!

WAŻNA INFORMACJA(2).png

 

W związku ze zmianą operatora usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych i w części zamieszkałych z terenu Gminy Prusice oraz z PSZOK-u, w dniach 30 września (piątek) i 1 października (sobota), dotychczasowy operator będzie odbierał swoje pojemniki na odpady komunalne z posesji wielorodzinnych i punktów publicznych.
W najbliższym czasie
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp z o.o. z Kalisza, jako nowy operator, zaopatrzy punkty w nowe pojemniki.

Wersja XML