Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • UWAGA! Ważna informacja dotycząca uproszczonego audytu energetycznego!

  Brak opisu obrazka
  Dotyczy Projektu Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród). Przypominamy, że uproszczony audyt energetyczny może zostać wykonany jedynie przez podmiot wymieniony we właściwym dla Państwa Gminy Ogłoszeniu o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego.
  Data publikacji:
 • Wymiana pieców - rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie

  Brak opisu obrazka
  Gmina Żmigród - Lider projektu pn. „Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)” ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielenie grantów dla obszaru obejmującego teren Gminy Prusice dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” Termin naboru (składania wniosków o udzielenie grantów): od godz. 8:00 dnia 01.07.2020 r. do godz. 15:00 dnia 30.09.2020 r.
  Data publikacji: 01-07-2020 07:37
 • Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci niepełnosprawnych

  Brak opisu obrazka
  Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Prusice, którzy są zainteresowani dowozem ich dzieci do przedszkole, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
  Data publikacji:
 • Wymiana pieców - dyżur eksperta, punkt kontaktowy

  Brak opisu obrazka
  W związku z rozpoczynjącym się w dniu 01.07.2020 r. naborem wniosków o dzielenie grantu w ramach Projektu pt. „Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)” informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Prusicach funkcjonować będzie punkt kontaktowy, w którym w którym udzielane będzie m. in. wsparcie dla Grantobiorców w zakresie przygotowania wniosków o udzielenie grantu.
  Data publikacji:
 • Raport o stanie Gminy Prusice

  Brak opisu obrazka
  Zachęcamy do zapoznania się z raportem o stanie Gminy Prusice, w którym zgromadzone zostały szczegółowe dane, przedstawiające szeroki zakres funkcjonowania gminy oraz podległych jej instytucji, jak również współpracy z pozostałymi organami. Opracowanie to jest opisem stanu, które przygo­towaliśmy, aby przedstawić sytuację organizacyjną i finansową gminy, pokazać, nad czym pracujemy, a także przypomnieć najważniejsze wydarzenia mijających lat.
  Data publikacji: 30-06-2020 12:05
 • #BAKCYLprzedsiębiorczości - wakacje 2020, zaproszenie dla uczniów

  Brak opisu obrazka
  Rok szkolny 2019/2020 pełen wyjątkowych wyzwań dobiega końca, dlatego też biorąc pod uwagę ograniczone możliwości letnich wyjazdów dla dzieci i młodzieży, chcemy zaprosić wszystkich uczniów polskich szkół do nieco innej wakacyjnej aktywności. Specjalnie dla nich na najbliższe dwa miesiące przygotowane zostały atrakcyjne działania edukacyjne w formule konkursów, warsztatów i ciekawych spotkań.
  Data publikacji:
 • Pilny apel o krew!

  Brak opisu obrazka
  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu gorąco zaprasza do oddania krwi w siedzibie Centrum, Terenowych Oddziałach w Głogowie, Legnicy, Lubinie oraz na akcjach wyjazdowego pobierania krwi. Zapraszamy wszystkich regularnych Krwiodawców, a także tych, którzy jeszcze nigdy nie oddawali krwi.
  Data publikacji:
 • #Koronawirus - Sytuacja epidemiologiczna na terenie Powiatu Trzebnickiego

  Brak opisu obrazka
  Zachęcamy do zapoznawania się z codzienną informacją o sytuacji epidemiologicznej na terenie Gminy Prusice i Powiecie Trzebnickim. Dane pochodzą z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Trzebnicy oraz Straży Granicznej. #ZOSTAŃWDOMU, to ważne!
  Data publikacji:
 • Wspólne działania w walce z epidemią w Powiecie Trzebnickim

  Brak opisu obrazka
  W dniu 9.06. 2020 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Trzebnicy Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz wspólnie ze Starostą Powiatu Trzebnickiego Małgorzatą Matusiak, Wicestarostą Powiatu Trzebnickiego Grzegorzem Terebunem oraz burmistrzami gmin powiatu trzebnickiego podpisał porozumienie na zakup sprzętu do uruchomienia pracowni biologii molekularnej w Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.
  Data publikacji:
 • Kolejne laptopy przekazano do szkół

  Brak opisu obrazka
  Gmina Prusice pozyskała kolejne środki w wysokości ok. 75 000,00 zł na zakup laptopów, dla naszych nauczycieli i uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+). W poniedziałek 8 czerwca 2020 roku Burmistrz Igor Bandrowicz na ręce Dyrektorów Szkół Gminy Prusice przekazał zakupiony sprzęt w ramach projektu Zdalna Szkoła +, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
  Data publikacji:
Wersja XML