Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy na zajęcia świetlicowe

Brak opisu obrazka

 

Celem zajęć świetlicowych - utworzenia grupy warsztatowej o charakterze opiekuńczo - wychowawczym - jest stworzenie miejsca wspierającego rodziny w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich, w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.Zajęcia będą odbywały się na terenie miasta Prusice.

Wersja XML