Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 24 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zarządzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Prusicach

PDFZarządzenie.Prusice.opublikowane(1).pdf (179,96KB)

Wersja XML