Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przekroczenie poziomu alarmowego PM10

Prognozowane na dzień 14.12.2021 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: powiat kłodzki. Prognozowane na dzień 14.12.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: miasto Jelenia Góra. Przewidywany czas trwania :od godz. 9.00 dnia 14.12.2021 r. do godz. 24.00 dnia 14.12.2021 r. Zaleca się : - zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, - stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem, - prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń, w tym pyłu zawieszonego, - bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

Komunikat jest ważny od 14-12-2021 09:31:00 do 14-12-2021 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

Wersja XML