Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejne rozmowy w sprawie nowej perspektywy finansowej

Brak opisu obrazka

W Strzelinie w poniedziałek 8 listopada 2021 roku odbyło się kolejne bardzo istotne posiedzenie Komitetu Sterującego Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego (IIT SW), podczas którego rozmawiano o przyszłej perspektywie finansowej dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 (FEDŚ2021-2027), a także podziale środków na poszczególne samorządy wchodzące w Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego.

Brak opisu obrazka

Podczas spotkania został omówiony opracowywany Zarys Planu Działań i jego aktualizacja oraz projekty planowane do realizacji w przyszłej perspektywie finansowej Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027.

Brak opisu obrazka

Samorząd prusicki na posiedzeniu Komitetu Sterującego reprezentowały Dorota Leń i Marzena Szustak 

Foto: Gmina Strzelin

 

Wersja XML