Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przejścia dla pieszych w Skokowej zostaną przebudowane!

Brak opisu obrazka

Bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Prusice jest najważniejsze dla władz Gminy, dlatego milo nam poinformować o kolejnej pozyskanej dotacji w wysokości 62 400,00 zł ( 80%) w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku na zadanie „Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 102471D, ul. Żmigrodzka i droga nr 102481D, ul. Polna, Skokowa”.

Szacowana wartość zadania to 78 000,00 zł, zaś wkład własny to 15 600,00 zł. Zadanie zrealizowane zostanie do końca października 2022 roku

Wersja XML