Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe Stowarzyszenie na mapie Gminy Prusice

Brak opisu obrazka

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Aktywni Liderzy Gminy Prusice, które zostało powołane do życia 11 marca 2021 roku podczas uroczystych obchodów Dnia Sołtysa w Gminie Prusice może zacząć oficjalnie i aktywnie działać. W dniu 1 lipca 2021 roku Stowarzyszenie zostało po długim oczekiwaniu wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

Nowe Stowarzyszenie w swoich szeregach ma osoby aktywnie i społecznie działające, w tym obecnych i byłych: Sołtysów, Radnych Gminy, Radnych Powiatowych, a także pracowników samorządowych.

Brak opisu obrazka

Prezesem Stowarzyszenia zgodnie z decyzją Walnego Zebrania z dnia 11.03.2021 roku została Pani Marzena Szustak – Sołtys Prusic. Wiceprezesami są: Sławomir Tomaszek – wieloletni radny gminny i Sołtys miejscowości Pększyn oraz Robert Kawalec – wieloletni radny gminny oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Prusicach. Do Zarządu weszli również: Sławomir Zarentowicz (Sekretarz) – wieloletni radny powiatowy, Julitta Jędryka (Skarbnik)– radna Gminy oraz Jarosław Jakubiak – sołtys Kaszyc Wielkich.

Na czele Komisji Rewizyjnej stanął wieloletni radny gminny oraz Sołtys Borówka – Czesław Suchacki, zaś w jej skład weszli: Wiesław Gryz – radny gminy oraz Sołtys Wilkowej oraz Dorota Leń – pracownik samorządowy.

Brak opisu obrazka

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz społecznego, kulturalnego, sportowego, rekreacyjnego, turystycznego i gospodarczego rozwoju sołectw gminy Prusice, realizowanie inicjatyw społecznych służących dobru i aktywizacji mieszkańców, integrowanie lokalnych wspólnot obywatelskich.
 
Stowarzyszenie będzie realizowało swoją działalność poprzez:
a) dbałość o rozwój gminy Prusice,
b) działania na rzecz odnowy sołectw gminy Prusice,
c) działania na rzecz odnowy miejscowości Prusice
d) współdziałanie z samorządem i organami administracji państwowej w przedsięwzięciach na rzecz rozwoju gminy Prusice,
e) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem obszarów wiejskich,
f) krzewienie wśród mieszkańców i ludzi związanych z gminą Prusice troski o jej sprawy współczesne i przyszły rozwój,
g) kształtowanie opinii i ocen społeczeństwa o rozwoju gminy Prusice,
h) kształtowanie postaw odpowiedzialności za wspólne przedsięwzięcia,
i) organizowanie życia społecznego, kulturalnego, sportowego, rekreacyjnego, turystycznego i gospodarczego gminy Prusice,
j) ochrona i zabieganie o zachowanie naturalnych walorów przyrodniczych i historycznych gminy Prusice.
k) promowanie walorów turystycznych gminy Prusice w kraju i zagranicą,
l) promowanie wszelkich form lokalnej twórczości artystycznej w kraju i zagranicą,
m) promocja zdrowia i aktywnego stylu życia, sportu i turystyki w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć wśród mieszkańców gminy Prusice,
n) organizacji imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych oraz turystycznych,
o) utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami o podobnych celach,
p) organizowanie zebrań dyskusyjnych i towarzyskich, konferencji, debat, szkoleń, warsztatów itp.
q) działania na rzecz zwiększenia szans życiowych mieszkańców gminy Prusice, szczególnie ludzi młodych,
m) aktywizacja długotrwale bezrobotnych, niewydolnych życiowo, samotnych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku i z ubogich rodzin, przeciwdziałania patologiom społecznym w gminie Prusice.

Oczywiście wszystkich zainteresowanych Sołtysów, Radnych i Samorządowców zapraszamy do dołączenia i wspólnego działania na rzecz naszych Małych Lokalnych Ojczyzn.

Brak opisu obrazka

 

Kontakt ze Stowarzyszeniem:

Wersja XML