Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 204/3 obręb Pietrowice Małe

PDFOBWIESZCZENIE.pdf (186,18KB)
PDFPrognoza_oos_mpzp_Pietrowice Male_dz 204_3.pdf (1,20MB)
DOCXuzasadnienie.docx (29,44KB)
PDFopiniowanie_uzgadnianie.pdf (720,27KB)
DOCXopiniowanie_II.docx (46,47KB)
 

Wersja XML