Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat! bieg trzech wież

KOMUNIKAT: OFICJALNIE Ze względów na nagła informacje 10. Jubileuszowy Bieg III WIEŻ zostaje odwołany. 

10. Bieg III Wież odbędzie się na zasadzie indywidualnych startów, po wcześniej zaplanowanej trasie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
Dekoracja uczestników odbędzie się o wcześniej zaplanowanej godzinie. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje uczestników o indywidualnym stracie w biegu. W ramach bezpieczeństwa uczestników trasa będzie zabezpieczona przez Lokalne ochotnicze straże pożarne.

Wersja XML