Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ponad 200 tys. zł dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prusice w 2018 roku w zakresie sportu oraz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, a także w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Na sport dla 9 klubów sportowych na 9 projektów przeznaczono kwotę 188 500,00 zł, zaś 10 000,00 zł dla Stowarzyszenia Pomoc Obywatelska na Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich oraz 10 000,00 zł dla Uniwersytetu III Wieku w Prusicach.

 

 

Wersja XML