Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 35/1 położonej w obrębie Wilkowa Mała

PDFWYŁOŻENIE-RYSUNEK.pdf
DOCXPROJEKT UCHWAŁY.docx
DOCUZASADNIENIE UCHWAŁY.doc
PDFOBWIESZCZENIE-WYŁOŻENIE.pdf
PDFPrognoza_oos_mpzp_Wilkowa Mala.pdf
 

Wersja XML