Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zagospodarowanie terenu przy oczku wodnym w Dębnicy przez montaż małej architektury

W miesiącach wrzesień- październik 2020 r. w Dębnicy zostało zrealizowane zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy oczku wodnym w Dębnicy przez montaż małej architektury”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie  „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dzięki realizacji zadania na części działki 117/4 w Dębnicy powstało:

 1. plac zabaw z elementami zabawowymi;
 2. siłownia terenowa;
 3. boisko do piłki siatkowej plażowej;
 4. zabezpieczenia stawu ( ogrodzenie);
 5. mała architektura: ławka parkowa, kosz na śmieci, tablica informacyjna;
 6.  nawierzchnia placu zabaw wysypanej piaskiem.

Beneficjent, Gmina Prusice, zrealizowała zakres projektu w ramach umowy o przyznanie pomocy 00755-6935-UM0110941/18 z dnia 12.08.2019 r. w kwocie 183 458,14 zł. , wysokość przyznanego dofinansowania to 98 760,00 zł.

W wyniku realizacji operacji został osiągnięty zakładany cel, a mianowicie podniesienie standardu życia mieszkańców sołectwa Dębnica, a także zwiększenie poziomu integracji społecznej poprzez budowę placu zabaw z wyposażeniem i siłownią zewnętrzną.  Miejsce to stanie się centrum rekreacyjno–wypoczynkowym w centrum wsi Dębnica, ogólnodostępnym dla każdego od Juniora do Seniora. Jest to miejsce spotkań dla społeczności lokalnej.

 

logo dębnica.png

Materiał opracowany przez: Urząd Miejski w Prusicach

Wersja XML