Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego w obrębie Wszemirów.

PDFOBWIESZCZENIE-BIP.pdf
PDFWszemirow wyłożenie.pdf
DOCXmpzp Wszemirów03.03.2021-wyłozenie.docx
PDFprognoza Wszemirów wyłozenie.pdf
PDFuzasadnienie Wszemirów wyłożenie .pdf

Wersja XML