Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Czyste Powietrze - skorzystaj z naszej pomocy w aplikowaniu o dotację na wymianę źródła ciepła

Serdecznie zachęcamy mieszkańców Gminy Prusice do skorzystania z naszej pomocy w aplikowaniu o dotację na wymianę źródła ciepła, uzyskania oszczędności w kosztach ogrzewania budynków, a przede wszystkim poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Prusice. Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. W ramach programu można uzyskać dotację od 30-60% kosztów kwalifikowalnych w zależności od dochodów na jedną osobę w gospodarstwie domowym. 

W segmencie pierwszym (podstawowym) obowiązującym już od połowy maja 2020 r. beneficjent, którego dochód nie przekracza 100 tys. zł/rok może ubiegać się o dofinansowanie do 30% poniesionych kosztów na:
• wymianę starego kotła,
• termomodernizację budynku,
• wymianę okien czy drzwi zewnętrznych.

W segmencie drugim (rozszerzonym) skierowanym do osób o niższych dochodach, które będą mogły starać się o wyższe dotacje poziom dofinansowania do 60% poniesionych kosztów inwestycji przysługuje osobom, które spełniają poniższy warunek:
• dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1400 zł/os
• dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 1960 zł/os
 

Brak opisu obrazka


Więcej informacji: PDFCzyste_powietrze_PRUSICE.pdf

Wersja XML