Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przekroczenie poziomu inform. dla PM10

W dniu 04 stycznia.2021 r. w Nowej Rudzie wystąpiło przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3). Poziom stężenia średniodobowego wynosił 123 µg/m3. Prognozy na dziś wskazują na poprawę jakości powietrza.

Komunikat jest ważny od 05-01-2021 00:00:00 do 06-01-2021 00:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

Wersja XML