Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NOWY TERMIN - Konkurs fotograficzny "Skokowa w obiektywie"

Wydłużamy termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych. Możliwość zgłoszenia prac w konkursie fotograficznym "Skokowa w obiektywie" przedłużamy do 24 stycznia 2021.

Zachęcamy dzieci i młodzież szkolną do udziału w konkursie organizowanym podczas ferii zimowych. Konkurs odbywa się w ramach konsultacji społecznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Skokowa, odbywających się w ramach projektu „Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach” przy współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi.

W związku z tym konkurs bezpośrednio dotyczy Skokowej, ale uczestnikami mogą być dzieci i młodzież uczące się lub zamieszkujące na terenie Gminy Prusice. Możliwość zgłoszenia prac przedłużamy do 24 stycznia 2021.

Aby wziąć udział w konkursie należy zrobić zdjęcie terenu, na którym miałby powstać teren rekreacyjno–wypoczynkowy (obszar lasu pomiędzy ul. Przemysłową i Wrocławską) wraz z kilkuzdaniowym opisem lub rysunkiem przedstawiającym pomysł zagospodarowania i wprowadzenia zmian na tym obszarze (np. ścieżka edukacyjna, plac zabaw, mała architektura).

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu: PDFREGULAMIN Konkurs fotograficzny Skokowa.pdf

PDFZałącznik nr 1 - Zgoda rodzica,opiekuna.pdf


Nadesłane prace będzie można obejrzeć na wystawie, która zostanie zorganizowana w Gminnej Bibliotece Publicznej "Multiteka" w Prusicach po ogłoszeniu wyników konkursu.

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML