Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przekroczenie poziomu pyłu PM 10

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Lubań – stacja monitoringu jakości powietrza ul. Mieszka II.Od dnia 17 grudnia do 31 grudnia 2020 r. Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym. Najwyższe stężenia pyłu zawieszonego PM10 rejestrowane były głównie w sezonie zimowym, przy niekorzystnych warunkach meteorologicznych: znacznym spadku temperatury powietrza, warunkach bezwietrznych i bezopadowych.

Komunikat jest ważny od 18-12-2020 11:10:00 do 31-12-2020 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

Wersja XML