Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminne Szkoły współpracują z Politechniką Warszawską

Brak opisu obrazka

Ponad 200 gmin przystąpiło do udziału w projekcie polegającym na współpracy z Wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Projekt „Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy” polega na udostępnieniu szkołom z terenu zgłoszonych gmin zaawansowanych narzędzi edukacyjnych. Uczniowie otrzymują w ten sposób dostęp do platformy zeszyt.online, na której pod opieką sztucznej inteligencji podnoszą swoje umiejętności matematyczne.

Z tej formy nauczania korzystają uczniowie i nauczyciele Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Prusicach oraz Szkoła Podstawowa w Skokowej. Nauczyciele ze wskazanych szkół, zostali zaproszeni na zdalne szkolenie, po którym zaczęli pracę z uczniami. Celem projektu od początku było znaczące podniesienie kompetencji matematycznych u uczniów i bezpośrednie przełożenie tego na wyniki osiągane w szkole. Nabrało to szczególnego znaczenia, gdy sytuacja epidemiczna zmusiła szkoły do przejścia na nauczanie zdalne.

Więcej można przeczytać w dedykowanym artykule: TUTAJ

Wersja XML