Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

#SEGREGUJna5 – akcja „buźka” w Gminie Prusice

Brak opisu obrazka
 

Niebawem w Gminie Prusice rozpocznie się tzw. akcja „buźka”. Będzie ona polegała na sprawdzeniu prawidłowej segregacji odpadów komunalnych prowadzonych przez Mieszkańców miasta i gminy.

Sprawdzane będą nieruchomości zamieszkałe, ponieważ wszyscy Mieszkańcy mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów. Na pojemnikach naklejane będą kolorowe nalepki oceniające jakość segregacji. Smutna „buźka”, oznacza, że w pojemniku znaleziono surowce, które podlegają zbiórce selektywnej. Jeżeli na pojemniku pojawi się nalepka z uśmiechniętą „buźką”, to mamy pewność, że właściciel posesji prawidłowo segreguje odpady.

Głównym celem akcji jest poprawa selektywnej zbiórki odpadów i edukacja Mieszkańców. Smutne „Buźki” mają zasygnalizować problem i zachęcić właściciela nieruchomości do właściwej segregacji.

Naszym celem jest budowanie świadomości ekologicznej oraz zachęcanie Mieszkańców do dbałości o prawidłową selekcję odpadów, co doprowadzić może do zmniejszenia ilości odpadów zmieszanych, które mają wpływ na koszt funkcjonowania całego systemu.

Dla przypomnienia zamieszczamy informacyjne grafiki z instrukcją prawidłowej segregacji.

Segreguj na 5! Dasz redę!
 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML