Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Światowa inwestycja w Prusicach

Rozwój gmin w dużej mierze zależy od ich położenia, a w tym rozwoju sieci komunikacyjnych na otaczającym je terenie. Dzięki budowie autostrady A4 i autostradowej obwodnicy Wrocławia gminy usytuowane na południu Dolnego Śląska takie jak Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Oława, Długołęka itp., zyskały niesamowitą szansę na wzbogacenie terenów przeznaczonych pod inwestycje. Wykorzystując płynące z tego możliwości doprowadziły do zwielokrotnienia swoich budżetów, a kwoty przedstawiane są w milionach złotych. W związku z nowopowstałą drogą ekspresową S5 Prusice również stają przed podobną szansą, gdyż gmina ma ogromny potencjał rozwojowy, który należy dobrze wykorzystać.
 

Brak opisu obrazka
 

Gmina Prusice już 10 lat temu podjęła decyzję o wyznaczeniu specjalnej strefy inwestycyjnej zlokalizowanej w korytarzu inwestycyjnym pomiędzy starą drogą krajową DK5 a mającą powstać (wtedy już w planach oraz z pozwoleniem na budowę) drogą szybkiego ruchu S5. Decyzje te wynikały z to z dwóch powodów. Pierwszy z nich to powód historyczny. Od lat na tym terenie funkcjonowała przetwórnia owoców później firma ADE-LINE, stara oczyszczalnia ścieków, firma BORGHI a także dalej w kierunku Wszemirowa firma ZPB Kaczmarek oraz Panda. Drugi powód to doskonała lokalizacja wynikająca z usytuowania tego terenu, dobrej komunikacji oraz szybkiego dostępu do węzła Prusice-Kosinowo. Tereny tej strefy, do których zaliczamy powierzchnię w korytarzu między drogą ekspresową S5, a dawną krajową drogą nr 5 oraz obszary przyległe, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zostały przeznaczone dla obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów tereny strefy są dostosowywane poprzez budowę infrastruktury wodnej, kanalizacyjnej oraz gazowej a także stale poszerzane. Zadbaliśmy również o korzystne położenie strefy o czym świadczy przede wszystkim bliska lokalizacja dwóch węzłów komunikacyjnych (Prusice, Kosinowo oraz Krościna) drogi ekspresowej S5 Wrocław -Poznań w mieście oraz bliskość trzeciego (węzeł Trzebnica). Dzięki temu ruch tranzytowy w całości wyprowadzony jest poza granice miasta oraz pobliskich miejscowości.

Podejmując decyzję o lokalizacji strefy w znacznej odległości od miasta najważniejszym celem oprócz pozyskania inwestorów, było zapewnienie Mieszkańcom jak najmniejszego wpływu tych terenów i zlokalizowanych tam działalności na ich życie codzienne. Dzięki czemu procesy inwestycyjne bezpośrednio nie ingerują i nie kolidują z życiem lokalnej społeczności.

- O S5 zabiegaliśmy od dawna i w końcu udało się. Gmina Prusice już 10 lat temu podjęła decyzję o wyznaczeniu specjalnej strefy inwestycyjnej, gdzie zlokalizowane będą największe i najbardziej wyspecjalizowane przedsiębiorstwa decydujące o kierunku rozwoju biznesu w gminie. informuje Igor Bandrowicz Burmistrz Gminy Prusice i dodaje: - Prusice od zawsze kojarzyły się z branżą samochodową – automotiv. Dziś to cywilizacyjny skok - automotiv 2.0, bo firma GHTR produkowała będzie dla branży samochodowej wypełnienia, do baterii które będziemy mieć pod siedzeniami w samochodach elektrycznych, te same które mamy dziś trzymamy przy uchu w telefonach komórkowych. Z różnicą taką ze te pierwsze będą wyprodukowane w Prusicach a tamte produkowane są na dalekim wschodzie. Ale to nie wszystko już wkrótce lokowane będą tu firmy z nowoczesnymi technologiami, centra logistyczne. To nowa i olbrzymia szansa dla miasta i gminy. Otwiera się przed nami okno czasu, którego albo skorzystamy i będziemy jedną z najbogatszych gmin w regionie albo będziemy gminą, która przespała i nie wykorzystała swojej szansy.  Dzięki takim działaniom pozyskamy nie tylko pieniądze ze sprzedaży terenów (w tym także osoby prywatne), ale wpływać będą kwoty z podatków od nieruchomości czy z podatków PIT i CIT. Miejsca pracy spowodują też, osiedlanie się nowych mieszkańców. A my jako gmina będziemy mieli pieniądze na inwestycje w szkoły, przedszkola, place zabaw czy drogi i oświetlenie.  

GTHR na świecie

Chiński Zhangjiagang Guotai Huarong Chemical New Material Co. Ltd. został założony w 2000 roku. Jest zaawansowaną technologicznie firmą produkującą materiał organiczny z krzemu do wkładów do baterii litowych przeznaczonych dla branży automotiv oraz branży elektronicznej (telefony, tablety, laptopy). Jest jednym z trzech największych dostawców elektrolitów na świecie. Działa zgodnie z najwyższymi standardami według ISO9001 i TS16949. GTHR jest firmą o wieloletnim doświadczeniu. Współpracuje z wieloma instytucjami, ekspertami i naukowcami.

Produkty z ich wypełnieniem baterii są sprzedawane w Chinach, Korei Południowej, Japonii, USA, Europie i Australii. Ze względu na fakt, że istniejąca produkcja nie jest w stanie zaspokoić potrzeb wszystkich klientów na całym świecie i powstaje coraz więcej pojazdów elektrycznych, GTHR zaczyna rozszerzać swoją działalność w Chinach i poza ich granicami.

GTHR w Polsce

Polska jest zatem jednym ze kluczowych partnerów chińskiego inwestora, który uzyskał w 2020 roku poparcie Ministerstwa Rozwoju – z rąk Podsekretarz Stanu Pani Olgi Semeniuk. Przedsięwzięcie to doskonale wpisuje się w Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, wyznaczającą priorytety działania rządu nakierunkowane na rzecz polskiej gospodarki, m.in. przez stworzenie korzystnego klimatu inwestycyjnego dla przedsięwzięć nowoczesnych, wysokiej jakości i oferujących miejsca pracy dla dobrze wykwalifikowanej kadry.

Brak opisu obrazka

Prusice są miejscem, gdzie zlokalizowana zostanie jedna z największych w Europie fabryka elektrolitu do wkładów baterii litowo-jonowych. Zaplanowana w Gminie Prusice fabryka uzupełnia europejską i regionalną sieć przemysłu samochodów elektrycznych. Teren pod prusicką fabrykę o wielkości 6 ha został zakupiony we wrześniu br., gdzie obecnie trwają prace budowlane.

- Urząd Miejski w Prusicach przeprowadził wszystkie procedury administracyjne zgodnie z prawem, zarówno w zakresie planistycznym, jak i środowiskowym. Zarówno miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla tych terenów jak i decyzja środowiskowa zostały wyłożone do konsultacji społecznych podając informację do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia w mediach lokalnych, na stronie biuletynu informacji publicznej, a także na tablicach informacyjnych. Należy zaznaczyć, że Burmistrz pomimo braku wskazań przez organy zewnętrzne zdecydował o możliwości udziału w prowadzonym postępowaniu społeczeństwa i odniesienia się do planowanej inwestycji. W decyzji środowiskowej ujęto wniosek, który w ramach konsultacji ze społeczeństwem wpłynął do Urzędu Miejskiego w Prusicach.relacjonuje Wiktor Lubieniecki, Sekretarz Gminy Prusice.

Pierwszy raz oficjalnie o zadaniu „Budowa zakładu produkcyjnego wypełnień baterii litowo-jonowych w Prusicach” Burmistrz poinformował na sesji Rady Miejskiej 30.10.2019 roku, kiedy to też został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu inwestycyjnego położonego w miejscowości Prusice. Warto zaznaczyć, że do zmiany wspominanego planu przystąpiono już 30.10.2018 roku. Tym samym grunty uzyskały status terenów pod obiekty składowo-magazynowe i produkcyjne oraz do zabudowy usługowej. Uchwała ta uzyskała poparciem obecnych na sesji 15 Radnych Rady Miejskiej oraz w obecności Radnych Powiatu Trzebnickiego.

Podczas kolejnych sesji Rady Miejskiej Burmistrz wielokrotnie informował o toczącym się postępowaniu, poprzedzającym rozpoczęcie, a także o ofercie sprzedaży gruntów pod inwestycje.
 

Brak opisu obrazka
 

Procesy i produkcja, a bezpieczeństwo

Z racji tego, że akumulatory litowo-jonowe to jedne z najlżejszych, są one stosowane przede wszystkim we wszelkiego rodzaju sprzęcie elektronicznym. Obecnie najczęściej wykorzystuje się je w laptopach, telefonach komórkowych oraz innych urządzeniach przenośnych.

Od blisko 20 lat GTHR skupia się na produkcji elektrolitu, a obecna fabryki od początku działają bez żadnych zastrzeżeń. Nigdy nie zdarzył się tam żaden wypadek. Dodatkowo każdy pracownik fabryki w Chinach podlega systematycznym testom i badaniom lekarskim (przynajmniej raz, dwa razy w roku), a wyniki nigdy nie pokazały żadnych oznak oraz symptomów, którymi należałoby się martwić. W Polsce wprowadzone zostaną podobne kontrole.

Brak opisu obrazka
Zdjęcie zakładu GTHR w Chinach. Podstawowe surowce do mieszania magazynowane są w szczelnych zbiornikach, umieszczonych w betonowej tacy awaryjnej zabezpieczonej przed jakimkolwiek wyciekiem. Zbiorniki są regularnie kontrolowane przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego.


Proces produkcyjny polega na mieszaniu składników, głównie rozpuszczalników organicznych z solami Litu i dodatkami. Mieszanie odbywa się w szczelnie zamkniętych zbiornikach wyposażonych w mieszadła, bez dostępu powietrza. Produkt, nie może mieć kontaktu z powietrzem, dlatego cały proces od momentu magazynowania poprzez produkcję do momentu pakowania odbywa się w atmosferze azotu, gazu neutralnego.

W procesie produkcji nie występuje praktycznie żadna emisja do atmosfery wymagająca budowy kominów. Zużyty azot jest kierowany do utleniacza katalitycznego (rozwiązanie znane z lakierni stosujących lakiery, np.: samochodowe), w którym ewentualnie pojawiające się opary rozpuszczalników ulegają utlenieniu i zredukowaniu do CO2 (dwutlenku węgla). który uchodzi razem z neutralnym azotem do atmosfery. Cały proces jest zautomatyzowany i sterowany z centralnej sterowni.

W przypadku awarii mechanicznej zbiornika lub elementu armatury skutkującej wyciekiem substancji mieszanych przewidziana jest procedura przejęcia wycieku przez szczelne kanały wychwytowe i odprowadzenie do podziemnych zbiorników awaryjnych (zaprojektowano dwupłaszczowe zbiorniki stosowane do przechowywania paliw, np.: na stacjach benzynowych). Kanały wychwytowe i posadzki wyłożone są materiałem chemoodpornym w pełni szczelnym (bez spoinowe wykładziny z żywic syntetycznych). Z tytułu stosowania nadciśnienia i charakteru substancji zbiorniki podlegają rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego i podlegają okresowej kontroli przez inspektorów UDT. Zbiorniki i cała armatura wykonane są ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej) w klasie 314 L.

Jak już zostało powiedziane, proces produkcyjny w zakładzie to tylko fizyczne mieszanie. Należy podkreślić, że reakcje chemiczne nie będą tutaj zachodziły. Podobnie jak procesy: wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury, które nie będą miały nigdy miejsca w produkcji. Zapewniamy, że nie ma żadnych powodów do obaw, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa środowiska naturalnego i ludzi. Produkt wytarzany przez GTHR musi pod każdym względem spełniać normy i wymogi światowe, cyklicznie przechodzić kontrole jakościowe i nieustannie pozostawać na jak najwyższym poziomie. Zapewnia to firmie możliwość współpracy z największymi producentami w branży.
 

Brak opisu obrazka
Zdjęcie zakładu GTHR w Chinach. Produkt pakowany jest do hermetycznych pojemników ze stali nierdzewnej. Czystość produktu jest podstawowym kryterium jego jakości. Posadzka wyłożona żywicą chemoodporną.

Brak opisu obrazka
Zdjęcie zakładu GTHR w Chinach. Produkt, nie może mieć kontaktu z powietrzem, dlatego cały proces od momentu magazynowania poprzez produkcję do momentu pakowania odbywa się w atmosferze azotu, gazu neutralnego.


Korzyści z inwestycji dla Prusic

Plany dotyczące obecności GTHR na terenie Gminy Prusice nie ograniczają się tylko do prowadzenia działalności. Firma chce uczestniczyć w codziennym życiu gminy i współpracować z mieszkańcami przy różnego typu lokalnych projektach. Już dziś pojawia się wiele pytań od mieszkańców dotyczących pracy w fabryce.

Jak mówi Dyrektor Zarządzający – Michał Pawlik: Plany dotyczące naszej obecności na terenie Prusic dotyczą nie tylko produkcji. Chcemy się angażować w codzienne życie gminy i współpracować z mieszkańcami przy różnego typu lokalnych projektach, jak i wspierać lokalne władze przy ich potrzebach. Myślimy o tym jak zwiększyć nasz udział w życiu lokalnej społeczności i rozbudować kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu. Jeszcze raz chcemy podziękować władzom Polski oraz gminy Prusice za zaproszenie do naszej obecności w tym miejscu.

Lokalizacja chińskiej inwestycji w gminie niesie wiele korzyści dla Mieszkańców Gminy. Siedzibą spółki będą Prusice, a tym samym kwestie finansowe dotyczące podatków i pozostałych opłat będą zasilały budżet gminy. Firma zatrudniać będzie docelowo blisko 100 osób, a więc grono zainteresowanych mieszkańców otrzyma pewne źródło utrzymania. Inwestorzy otwarci są również na wszelkie ścieżki współpracy i już dziś deklarują szerokie wsparcie dla miejscowych źródeł w zakresie outsourcingu niektórych zadań, współpracy przy wydarzeniach, kulturalnych, sportowych, a także edukacyjnych.

Brak opisu obrazka


W ramach ciekawostki - Nagrodą Nobla w dziedzinie chemii za rok 2019 uhonorowano – za stworzenie i rozwój baterii litowo-jonowych – Amerykanina Johna B. Goodenougha, Brytyjczyka M. Stanleya Whittinghama i Japończyka Akirę Yoshino. Królewska Szwedzka Akademia Nauk wyróżniła w 2019 roku trzech naukowców, którzy niezależnie i na przestrzeni lat pracowali nad stworzeniem i rozwojem systemu litowo-jonowego – podstawy dla najlepszych baterii, jakie do tej pory udało się wyprodukować.

Poniżej przedstawiamy Państwu artykuł:
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1927702,1,nagroda-nobla-z-chemii-2019-za-akumulator-litowo-jonowy.read

 

 

 

Wersja XML