Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Budowa targowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Skokowa”

W dniu 5 marca 2020 r. Gmina Prusice rozstrzygnęła postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego dla zadania pn.: Budowa targowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Skokowa.                 

W trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach ustawy PZP wyłoniono Wykonawcę- jest nim firma TECH- Fen Grzegorz Osiewała z Gostyczyna.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 (operacja „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”), na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00004-65171-UM0100011/17 z dnia 25.09.2017 r. Celem zadania zgodnie z zapisami umowy jest pobudzenie działalności lokalnych producentów rolnych. Poprawa dostępności produktów rolniczych oraz komfortowa sprzedaż o każdej porze roku.

W ramach niniejszej inwestycji powstanie budynek hali targowej, wiata targowa oraz zostanie zagospodarowany teren przyległy.

Planowany termin rozpoczęcia prac to koniec marca 2020 roku.

 

Brak opisu obrazka

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. "Budowa targowiska w miejscowości Skokowa" mająca na celu pobudzenie działalności lokalnych producentów rolnych. Poprawa dostępności produktów rolniczych. Komfortowa sprzedaż o każdej porze roku współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wersja XML