Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz z Odznaką „Przyjaciel Niewidomego”

Podczas uroczystości Burmistrz Igor Bandrowicz otrzymał z rąk władz Koła Odznakę „Przyjaciel Niewidomego” za bezinteresowną pomoc osobom niewidomym i słabowidzącym. Włodarz miasta złożył również  podziękowania za owocną od kilku lat współpracę.

W trakcie spotkania miał miejsce występ muzyczny, podczas którego wystąpił Tadeusz Bogucki oraz Mieszkanka Gminy Prusice Magdalena Rychlewska, podopieczna Związku Niewidomych.

 

 

Wersja XML