Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Skokowej skonsultowany z Mieszkańcami

Brak opisu obrazka
 

Wspólnie z mieszkańcami sołectwa Skokowa uczestniczyliśmy 3.09.2020 r. w pierwszym spotkaniu konsultacyjnym, organizowanym w ramach projektu realizowanego przy współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi. Podczas spotkania prowadzonego przez specjalistów Annę Cwynar i Krzysztofa Nowaka z Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich oraz urbanistkę Bernadetę Janik dyskutowaliśmy nad rozwiązaniami przyjętymi we wstępnym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Skokowej.

Jest to jeden z ważniejszych dokumentów gminnych kształtujących przestrzeń miejscowości, dlatego ważne jest, aby Mieszkańcy poprzez udział w procesie konsultacyjnym mieli realny wpływ na proponowane warunki. Motywująca jest też liczna obecność, merytoryczne uwagi i opinie zaangażowanych Mieszkańców Skokowej oraz lokalnych Radnych Rady Miejskiej – Kazimierza Gruchały i Artura Bagińskiego.

Zachęcamy do udziału w kolejnych spotkaniach, gdyż zależy nam, aby rozwój miejscowości w jak największym stopniu mógł odbywać się przy zachowaniu dobrostanu jej wszystkich Mieszkańców.Prezentujemy wstęny projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Skokowa. 

Brak opisu obrazka

PDFWstępny projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Skokowa.pdf


 

 

 

Wersja XML