Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Elektryczność w gospodarstwie rolnym.

Rolnicy w swoim środowisku pracy mają do czynienia z wieloma urządzeniami elektrycznymi, które, jeśli są niewłaściwie użytkowane, stają się przyczyną wypadków, chorób a nawet śmierci. Powszechne stosowanie urządzeń zasilanych energią elektryczną niesie ze sobą różnego rodzaju zagrożenia dla człowieka i jego środowiska. Pomieszczenia gospodarskie, to czasami pomieszczenia wilgotne z odsłoniętymi elementami metalowych konstrukcji i instalacji. Obecność w powietrzu różnych substancji, w tym amoniaku lub siarkowodoru, przyspiesza korozję styków i przewodów oraz szkodliwie wpływa na izolację instalacji elektrycznej.

W 2019 roku KRUS odnotował w statystykach 8 zgonów w grupie „inne zdarzenia”, w  tym 6 przypadków porażenia prądem. Dwa z nich wynikały z kontaktu pracujących maszyn rolniczych z napowietrznymi liniami energetycznymi, dwa związane były z nieumiejętnym podłączaniem piecyków gazowych bez odłączonego zasilania elektrycznego; pozostałe porażenia prądem rolników wystąpiły podczas naprawiania pompy wodnej i obsługi żmijki.
 

Użytkowanie urządzeń elektrycznych może stać się również przyczyną pożaru na skutek:

Jeśli mamy możliwość to wymieniajmy stare instalacje na nowe. Skutecznym zabezpieczeniem przed porażeniem prądem w nowych instalacjach są np. wyłączniki różnicowoprądowe. W przypadku zwarcia, ich działanie przerywa obwód i ryzyko porażenia jest minimalne.
 

Rolniku pamiętaj:

Pamiętajmy o najmłodszych i chrońmy ich przed porażeniem prądem. Unikajmy przebywania dzieci w pobliżu urządzeń elektrycznych. Informujmy jakim zagrożeniem jest instalacja elektryczna. Zabezpieczajmy nieużywane gniazda wtyczkowe. Minimalizacja zagrożeń w gospodarstwie świadczy o dbałości o zdrowie i życie własne oraz najbliższych.

                       

logo krus.png     PT KRUS Trzebnica

DOCXElektryczność w gospodarstwie rolnym - PT Trzebnica_.docx (164,68KB)

Wersja XML