Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym

Szanowni Państwo!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Trzebnicy informuje, że na stronie internetowej www.krus.gov.pl został ogłoszony Konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym, adresowany do dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Pracę konkursową podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy, należy przesłać do dnia 31.08.2020 r. do godz. 24:00 na adres e-mail: w temacie wpisując: Konkurs na rymowankę – Imię i Nazwisko dziecka. Szczegółowe informacje i Regulamin Konkursu zostały zamieszczone na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Prosimy o umieszczenie powyższej informacji (w miarę możliwości) na stronie internetowej Urzędu oraz w salach obsługi interesantów.

 

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML