Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ponad milion złotych na przebudowę oczyszczalni ścieków w Brzeźnie!

Brak opisu obrazka


Prezes Prusickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego PROEKO Sp. z o.o. Hubert Olszewski w piątek 17 lipca 2020 roku podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego umowę o dofinansowanie na realizację projektu „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeźno w Gminie Prusice” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz otrzymał z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego promesę na realizację tej inwestycji.

Rozwiązanie problemu ścieków jest bardzo ważnym aspektem dla  rozwoju naszej gminy, o czym świadczą liczne działania i inwestycje z zakresu ochrony środowiska.

- Warto przypomnieć, że obecnie jesteśmy w trakcie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gminy Prusice, gdzie na zadanie pozyskaliśmy również dofinansowanie w wysokości ponad 1,7 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – zaznacza Burmistrz Igor Bandrowicz

 


Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka 

 

Brak opisu obrazka

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  

Projekt pt. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeźno w Gminie Prusice” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.   
     

Wersja XML