Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie z projektu „Zdalna Szkoła +” na kolejne laptopy dla naszych nauczycieli i uczniów

Brak opisu obrazka

Nie zwalniamy tempa! Kilka dni temu Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz przekazał na ręce dyrektorów szkół Gminy Prusice w ramach projektu „Zdalna Szkoła” laptopy dla uczniów i nauczycieli za 60 tys. zł, natomiast miło nam poinformować, że udało nam się pozyskać ok. 75 tys. zł z projektu „Zdalna Szkoła +” na kolejne laptopy dla naszych nauczycieli i uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+).

Umowa o dofinansowanie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa została już podpisana, a sprzęt do zdalnej nauki zakupiony i w najbliższym czasie zostanie przekazany do szkół i użyczonym uczniom oraz nauczycielom.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła +  - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w ramach Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Wersja XML