Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wymiana pieców - przygotowania do naboru

Brak opisu obrazka
 

Lider projektu pn „Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, opracowuje dokumentację niezbędną do przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła.

Planowany termin ogłoszenia naboru to maj 2020 r. Dopiero w tym terminie znane będą kompletne kryteria wyboru wniosków.

Nabór potrwa minimum 3 miesiące, w tym czasie funkcjonować będą punkty kontaktowe w Gminach, zorganizowane zostaną spotkania informacyjne dla mieszkańców oraz dyżury ekspertów, którzy będą udzielać porad merytorycznych np. w zakresie wyboru źródła ciepła, oszacowania zapotrzebowania na energię z OZE (odnawialnych źródeł energii) itp.

Informacja o rozpoczęciu naboru pojawi się na stronie internetowej Gminy Prusice i prasie lokalnej, dodatkowo zostanie uruchomiona strona internetowa dedykowana projektowi.

Wersja XML