Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekrutacja do Oddziałów Przedszkolnych i klas I Szkół Podstawowych w Gminie Prusice

Brak opisu obrazka

Burmistrz Gminy Prusice informuje, iż 20 lutego 2020 r. rozpoczyna się rekrutacja do Oddziałów Przedszkolnych oraz do klas I w Szkołach Podstawowych w Gminie Prusice. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentami oraz składania wniosków. W terminie 03-11 lutego br. rodzice/prawni, opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 w szkole, do której uczęszcza dziecko.

PDFUchwała rekrutacyjna BIP.pdf
PDFZarządzenie Burmistrza Gminy Prusice ws. harmonogramu rekrutacji.pdf

Kontynuacja nauki:
Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. W terminie od 03 do 11 lutego 2020 roku, tj. terminie poprzedzającym termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 w szkole, do której uczęszcza dziecko.
PDFDeklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego - wzór 2020.pdf


Dokumenty dla nowych kandydatów do Oddziału Przedszkolnego - rekrutacja rozpoczyna się 20 lutego 2020 r. i trwa do 09 marca 2020 r.:
PDFWniosek o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego 2020 rok.pdf
PDFZasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych Prusice - styczeń 2020 rok.pdf

Dokumenty dla nowych kandydatów do klas I Szkół Podstawowych - rekrutacja rozpoczyna się 20 lutego 2020 r. i trwa do 09 marca 2020 r.:
PDFWniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej 2020 rok.pdf
PDFZasady rekrutacji do klas I Szkół Podstawowych w Gminie Prusice.pdf


Dodatkowe dokumenty i oświadczenia:
PDFOświadczenie o samotnym wychowywaniu - wzór 2020.pdf
PDFOświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata - wzór 2020.pdf
PDFOświadczenie o wielodzietności - wzór 2020.pdf
PDFOświadczenie o zamieszkiwaniu - wzór 2020.pdf
PDFOświadczenie o zatrudnieniu, pobieraniu nauki, prowadzeniu gospodarstwa rolnego - wzór 2020.pdf
PDFOświadczenie o złożeniu PIT - wzór 2020.pdf
PDFPotwierdzenie woli przyjęcia dziecka - wzór 2020.pdf


Klauzule RODO:
PDFKlauzula informacyjna RODO - Prusice.pdf
PDFKlauzula informacyjna RODO - Skokowa.pdf
PDFKlauzula informacyna RODO - SP Piotrkowice.pdf

Wersja XML