Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga SMOG! Dotacje na wymianę piecy

Gmina Prusice wspólnie z gminami z terenu Doliny Baryczy otrzymała dotację ze środków Unii Europejskiej na wymianę kotłów opalanych paliwem stałym (np. koks, węgiel) na bardziej przyjazne środowisku źródła ciepła.

Dofinansowanie będzie można otrzymać w wysokości do 70 % kosztu, jednak nie więcej niż 20 000 zł w przypadku domu jednorodzinnego oraz 10 000 zł w przypadku mieszkania.

Dotację mogą otrzymać:
a) osoby fizyczne będące właścicielami domu jednorodzinnego, lub mieszkania w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych,
b) wspólnoty mieszkaniowe (jedynie w zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby fizyczne).

Otrzymane wsparcie (granty) można przeznaczyć na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na:
a) podłączenie do sieci ciepłowniczej / chłodniczej lub
b) instalację źródeł ciepła opartych o OZE (Odnawialne Źródła Energii) (np. pomp ciepła) lub
c) instalację kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe.
d) ogrzewanie elektryczne (kable/ maty grzejne, kotły elektryczne, piece akumulacyjne itp.), pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE. Mikroinstalacja o odpowiedniej mocy może zostać zrealizowana w ramach projektu (można również wykorzystać już istniejącą instalację).

 

Obecnie Partnerzy projektu oczekują na podpisanie umowy z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą. Planowane rozpoczęcie naboru - kwiecień/maj 2020 r. 
 

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej. Więcej informacji już wkrótce.

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML