Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Alert poziomu III - PM10

1 grudnia 2019 r. (godz. 24:00) Przekroczenie poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) w 1 stacji pomiarowej na terenie 1 strefy województwa dolnośląskiego. Strefa dolnośląska (PL0204): Nowa Ruda, ul. Jeziorna – stężenie 24-godz.: 131 µg/m3 .

Komunikat jest ważny od 02-12-2019 09:00:00 do 02-12-2019 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

Wersja XML