Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Alarm Poziomu II

Dnia 20 listopada 2019 r. nastąpiło 36-te przekroczenie poziomu dopuszczalnego 24-godzinnego dla pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3; dopuszczalne 35 dni w roku kalendarzowym) w stacji pomiarowej w Legnicy przy al. Rzeczypospolitej na terenie strefy miasto Legnica (kod strefy PL0202). Połączenie wzmożonego spalania paliw do celów grzewczych i niekorzystnych warunków meteorologicznych, powodujące kumulowanie się zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery. Najwyższe stężenia pyłu zawieszonego PM10 rejestrowane są w sezonie zimowym, przy niekorzystnych warunkach meteorologicznych: znacznym spadku temperatury powietrza, warunkach bezwietrznych i bezopadowych. Czas trwania przekroczenia: od dnia 20 listopada do 31 grudnia 2019 r.

Komunikat jest ważny od 27-11-2019 13:59:00 do 31-12-2019 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

Wersja XML