Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SPROSTOWANIE do wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przez Gminę Prusice w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy - obręb Prusice, ul. Żmigrodzka nr 11 m 3, Działka nr 142-7

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przez Gminę Prusice w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy - obręb Prusice, ul. Żmigrodzka nr 11 m 3, Działka nr 142-7.doc

Wersja XML