Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz Gminy Prusice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Prusicach

http://bip.prusice.pl/a,22711,burmistrz-gminy-prusice-oglasza-konkurs-na-stanowisko-dyrektora-szkoly-podstawowej-im-henryka-sienki.html

Wersja XML