Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Na terenie Gminy Prusice powstają nowe tereny rekreacyjne

Na terenie Gminy Prusice powstają nowe tereny rekreacyjne, które będą ogólnodostępnymi plenerowymi miejscami sportu, rekreacji i odpoczynku, w skład których wchodzą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, jak również zagospodarowanie zieleni. Mają one sprzyjać integracji społecznej i są skierowane do różnych grup wiekowych.

W ramach wspólnego zadania pn. „Utworzenie pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Prusice” pięć miejscowości zyska dobrze wyposażone siłownie zewnętrzne (Skokowa, Prusice, Kopaszyn, Wilkowa i Świerzów), a dwie (Skokowa, Prusice) dodatkowo piękne i bezpieczne place zabaw. Wartość całkowita zadania to ponad 430 tys. zł.

Obecnie Wykonawca zadania prowadzi prace w miejscowościach: Skokowa, Wilkowa, Kopaszyn i Prusice. Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz wraz z współpracownikami oraz Wicestarostą Powiatu Trzebnickiego Grzegorzem Terebunem doglądali postępu prac inwestycji powstającej przy Stawie w Prusicach. Wykonawca kończy montaż urządzeń zabawowych i przygotowuje podłoże do układania nawierzchni. Powstaje kolejne miejsce, w którym dzieci młodzież i dorośli będą bezpiecznie spędzać czas na popołudniowych aktywnościach sportowo-rekreacyjnych.

Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Budowy infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w ramach Programu Rozwoju Małej Architektury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) - kwota dofinansowania to 175 tys. zł.

 

                                                                                                                            

Projekt pod nazwą „Utworzenie pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Prusice” został dofinansowany w ramach Budowy infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI (OSA) z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki”

 

Wersja XML