Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ligotka

Nazwa miejscowości: LIGOTKA

Sołtys: ANDRZEJ BUTRAK.

Liczba mieszkańców: 87 osób (dane z dnia 05.04.2017 r.)

Położenie: wieś położona ok. 2,8 km na północ od Prusic, na Równinie Prusackiej.

Typ miejscowości:  wieś tupu wielodrożnicy

Historia: Znaleziska archeologiczne  stwierdziły  na tym terenie osadnictwo od neolitu (ponad 1700 p.n.e.). Z epoki brązu znaleziono osadę kultury łużyckiej (800-650 p.n.e.). Następne znaleziska pochodzą z wczesnego średniowiecza (X- XII w.). Najstarsza wzmianka historyczna o wsi Elgot pochodzi z połowy XV w. W 1545 r. Hannos Duch sprzedał pewnej zakonnicy czynsz w wysokości jednej grzywny. W 1837 r. wieś weszła w skład baronatu żmigrodzkiego Hatzelfeldów. W 1846 r. spisano we wsi wiatrak, 1 kowala, folwark z owczarnią na 600 owiec oraz 220 mieszkańców (w tym 96 katolików). 

 

 

Wersja XML