Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W czwartek, 4 października na sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Prusicach uroczyście rozpoczął się nowy rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który aktywnie działa w Gminie Prusice.

Tego dnia w wydarzeniu wzięło udział ponad 70 osób. Uroczystość rozpoczęła się od powitania wszystkich zebranych gości oraz przestawienia prezentacji przez panią prezes Irenę Mielniczek, podsumowującą pracę i działania Uniwersytetu. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele lokalnego samorządu - Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, Sekretarz Miasta i Gminy Prusice Grzegorz Terebun, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Prusice Zbigniew Ziomek oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sporu w Prusicach Paweł Grzyb.

Każdy nowy członek Uniwersytetu Trzeciego Wieku otrzymał indeks, po czym wysłuchał wykładu inauguracyjnego pt. „Gmina Prusice po roku 2020” w wykonaniu Burmistrza Igora Bandrowicza.

Włodarz Gminy złożył również najlepsze życzenia na kolejny rok akademicki oraz podziękowania za pracę oraz zaangażowanie w działania na rzecz Uniwersytetu oraz Gminy Prusice. - Kolejny rok akademicki to kolejne wyzwania dla członków stowarzyszenia. Cieszę się, że w Gminie Prusice funkcjonuje tak prężnie działające stowarzyszenie, które ma również wpływ na rozwój i pozytywny wizerunek Gminy Prusice. – Podsumował wystąpienie Burmistrz Igor Bandrowicz

Wszyscy goście, którzy uczestniczyli w tak ważnym spotkaniu otrzymali upominek w postaci Monografii Gminy Prusice od Burmistrza Igora Bandrowicza. Na zakończenie gali odbyła się część artystyczna „Piosenka jest dobra na wszystko” - recital Sary Kicińskiej oraz Sebastiana Frąckowiaka.

 

Wersja XML